REKISTERISELOSTE

RekisteriselosteHenkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä:
26.10.2017
Rekisterin ylläpitäjä:
Elegant Paw
Heli Tolvanen
Riistakatu 8
80160 Joensuu
heli@elegantpaw.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Elegant Paw
Heli Tolvanen
Riistakatu 8
80160 Joensuu
heli@elegantpaw.fi
Rekisterin nimi:
Elegant Paw sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.
Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköposteissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.